Tổng Hợp Phần Mềm cho Đầu Ghi Hình & Camera

1 . Tổng Hợp Phần Mềm cho Đầu Ghi Hình & Camera

 

STT NỘI DUNG DOWLOAD FILE
● Phần Mềm CMS Quản Lý Tập Trung Camera IP 007XK
2 ● Phần Mềm CMS Quản Lý Tập Trung Đầu Ghi Hình Port 5000, 8000
3 ● Phần Mềm CMS Quản Lý Tập Trung Đầu Ghi Hình Port 5800, 7777
4 ● Phần Mềm CMS Quản Lý Tập Trung Đầu Ghi Hình Port 6001, 6002
5 ● Phần Mềm CMS Quản Lý Tập Trung Đầu Ghi Hình Port 34567
6 ● Phần Mềm Search IP Camera & Đầu Ghi 
7 ● File Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Tribrid Port 34567
8 ● Download Catalog Sản Phẩm Thiết Bị An Ninh Thương Hiệu Starnet
9 ● Phần Mềm MVCMS Quản Lý Tập Trung Camera IP 009XK
10 ●  
11 ● 
12 ● 
13 ● 
14 ● 
15 ● 
16 ● 
17 ● 
18 ● 
19 ● 
20 ● 
21 ● 
22 ● 
23 ● 
24 ● 

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÊ GIA

 Địa chỉ   : Số 43 Phạm Hùng, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM

 Phone    : 0982.018.588 - 0903.768.673

 Email      : legia.ltd@gmail.com

 Website  : www.legiahitech.vn

 Fanpage : Facebook.com/legiahitech.vn

  Hotline: 0982018588 - 0903768673